4.000.000 

Glenfiddich 19 Red Wine Cask

Mã sản phẩm
W11448
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ