1.800.000 

Glenfiddich XX

Mã sản phẩm
W11358
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ