1.650.000 

Glenfiddich 15

Mã sản phẩm
W10974
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ