1.550.000 

Glenfiddich Reserve Cask

Mã sản phẩm
W11442
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ