2.450.000 

Glenfiddich 15 Distillery Edition

Mã sản phẩm
W11424
Dung tích
Nồng độ
Thương hiệu
Phân loại rượu
Tuổi rượu
Xuất xứ