1.300.000 

Glenfiddich Select Cask

Mã sản phẩm
W11443
Dung tích
Nồng độ
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ