2.990.000 

Glenfiddich Vintage Cask

Mã sản phẩm
W11450
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ