1.350.000 

Glenfiddich 12 hộp quà

Mã sản phẩm
W11422
Bộ sưu tập
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ