1.650.000 

Glenfiddich IPA

Mã sản phẩm
W11449
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ