2.350.000 

Glenfiddich 18 năm (700m/40%)

Mã sản phẩm
W10903
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ