2.450.000 

Glenfiddich 15 1l

Mã sản phẩm
W11423
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ