7.900.000 

Glenfiddich 23

Mã sản phẩm
W11359
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ