28.000.000 

Glenfiddich 30

Mã sản phẩm
W11017
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ