4.900.000 

Glenfiddich 21

Mã sản phẩm
W11016
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ