670.000 

DR. ZENZEN Riesling

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W2974
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ