900.000 

Greywacke Chardonnay

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W9569
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ