143.000.000 

Hibiki 30 năm

Mã sản phẩm
W11364
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ