Macallan 40 The Red Collection

Mã sản phẩm
W9591
Bộ sưu tập
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ