1.600.000 

F Gold Limited Edition

Mã sản phẩm
W3515
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ