800.000 

Greywacke Riesling

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11508
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Niên vụ
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ