16.000.000 

Hibiki 17

Mã sản phẩm
W11368
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ