22.500.000 

Hibiki 21 Limited

Mã sản phẩm
W11255
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ