Hibiki 35 [Arita & Kutani]

Mã sản phẩm
W11372
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ