2.300.000 

Johnnie Walker XR 21

Mã sản phẩm
W11037
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ