520.000 

Satellite Sauvignon Blanc [Spy Valley]

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11518
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Niên vụ
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ