480.000 

Rượu Vang bịch Pháp Louis Eschenauer Cabernet Sauvignon 3 lít (Pháp)

Mã sản phẩm
W6058
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ