450.000 

Charles de Fère Cuvée Jean Louis ICE My Paris Secret Blanc de Blancs

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W2641
Dung tích
Giống nho
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ