1.100.000 

Chateau Les Grands Chenes Medoc

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W9169
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ