1.320.000 

Chateau Lynch Moussas Pauillac

Mã sản phẩm
W3703
Dung tích
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ