440.000 

Le Bordeaux de Citran Rouge

Mã sản phẩm
W2033
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ