1.700.000 

Chateau Paveil de Luze Margaux

Mã sản phẩm
W3856
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ