500.000 

Château Pey La Tour Bordeaux

Mã sản phẩm
W3564
Dung tích
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ