1.000.000 

Cloudy Bay Sauvignon Blanc

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W9573
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ