3.500.000 

Johnnie Walker Blue Label

Mã sản phẩm
W10934
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ