1.300.000 

Johnnie Walker Platinum Label 18 Y.O

Mã sản phẩm
W11253
Dung tích
Nồng độ
Thương hiệu
Phân loại rượu
Tuổi rượu
Xuất xứ