1.450.000 

Johnnie Walker 18

Mã sản phẩm
W11041
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ