2.050.000 

Johnnie Walker XR 19

Mã sản phẩm
W11043
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ