1.000.000 

Johnnie Walker Gold Label

Mã sản phẩm
W11039
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ