950.000 

Johnnie Walker Green Label

Mã sản phẩm
W11042
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ