810.000 

M Merlot Salento [San Marzano]

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W3371
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ