Giá gốc là: 280.000 ₫.Giá hiện tại là: 250.000 ₫.

E Got Merlot Sangiovese

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W1652
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Xuất xứ
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang