2.200.000 

Macallan 12 Năm Sherry Oak

Mã sản phẩm
W9933
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ