Macallan 1967 – Sir Peter Blake

Mã sản phẩm
W9611
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Xuất xứ