380.000 

Protea Chenin Blanc

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11638
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Niên vụ
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ