420.000 

Rib Shack Red Vintage Blend

Mã sản phẩm
W3892
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ