820.000 

Ringbolt Cabernet Sauvignon

Mã sản phẩm
W1860
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ