550.000 

Salentein Barrel Selection Chardonnay

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11495
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ