980.000 

Two Hands Lots Of In, Lots Of Out Riesling

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11654
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ