1.800.000 

Biserno Il Pino di Biserno

Mã sản phẩm
W5690
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ