800.000 

Canace Nero Di Troia – Cantina Diomede

Mã sản phẩm
W3427
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ